Anarchistisch Kollektief Gent - Laten we ons organiseren

Uit Anarchief
Ga naar: navigatie, zoeken


Laten we ons organiseren Het aantal bedrijven dat sluit vliegt ons om de oren, evenredig het aantal ontslagen en alle andere sociale ellende vandien. De dirigenten van deze kakofonie beweren alles in goede banen te leiden. Het enige wat ons te wachten staat is nog harder werken. Onze hard verdiende broodkruimeltjes worden dan nog eens te meer afgesnoept door enkele grote bonzen. En dit alles onder de goedkeurende blik van rechters, politici, advocaten en flikken, die gulzig mee vreten. Ook vakbonden stappen mee in de strategie van het kapitalistische monster, zonder enige kritiek. Waarom nog volgen in hun logica van onderhandelingen vanuit een onderdanige positie met de hoge bonzen?

Wij zijn het volk. Wij kunnen de macht terugeisen van de enkelingen. Wij kunnen ons kapitaal terugeisen. Het kapitaal waarvoor het volk hard gezwoegd heeft. Ons eigen kapitaal waarmee banken en bedrijven in het rond smijten…net als met mensenlevens. We mogen ons niet laten verlammen door hun politiek van angst en terreur. Namelijk angst voor nog meer verlies en onzekerheid. We vluchten in het consumentisme en worden daarbij de marionetten van de machtshebbers. We moeten ons echter los wrikken uit die besturende touwtjes. Nu hebben we nog een keuze, een niet voor de hand liggende keuze, maar wel de meest eerlijke voor iedereen. Laten we ons organiseren…per straat, per wijk, per bedrijf, per school… Laten we werken in collectieven op alle werkvloeren. Hierbij wordt de winst eerlijk verdeeld onder de werkenden. De massale geldstromen naar de hoge bonzen en de alziende ordetroepen worden stop gezet. Werk naar vermogen, neem naar behoefte! De tijd is aangebroken om zich te verzetten. Iedere individuele daad tegen autoriteit, ieder collectief verzet tegen uitbuiting zijn initiatieven die we allemaal kunnen realiseren. Neem het heft in eigen handen! Wees creatief! Het is een proces van vallen en opstaan. Als elk naar eigen kunnen een steentje bijdraagt, zal er een samenleving staan, een menselijke samenleving!

Een maatschappij steunend op vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!


Anarchistisch Kollektief Gent