Anarchistisch Kollektief Gent - Solidariteit met sans-papier

Uit Anarchief
Ga naar: navigatie, zoeken


Het Anarchistisch Kollektief verklaart zich solidair met de strijd van sans-papiers. Wij vinden het absurd dat mensen beoordeeld en gediscrimineerd worden op basis van het al dan niet hebben van geldige documenten. We verwerpen alle grenzen omdat we ze zien als fundamenteel onmenselijke en vervreemdende constructies. Onmogelijk kunnen we ons neerleggen bij een maatschappij die enkel migranten toelaat die economisch bruikbaar zijn (in precaire arbeid die op slavernij gelijkt) en die jaarlijks duizenden ‘ongewensten’ laat creperen aan haar grenzen. De Belgische staat is verantwoordelijk voor de opsluiting en deportatie van duizenden migranten, voor de razzia’s en voor de doden aan de rand van fort Europa. Als anarchisten verzetten we ons tegen staat en kapitaal en tegen elke vorm van onderdrukking in het algemeen. Wij herkennen dit verzet ook bij vele sans-papiers en verklaren ons daarom solidair met hen. Hun strijd is grotendeels ook de onze.

We geloven echter niet dat voor de problemen van de sans-papiers een oplossing van de overheid zal komen. De boodschap van de politiek is duidelijk: mensen die een bijdrage kunnen leveren aan onze economie zijn welkom, de anderen worden opgejaagd als wild. Het lijkt ons daarom naïef om te hopen op papieren voor iedereen en om daarom te lobbyen bij politieke partijen. Deze organisatievormen leiden tot reformistische eisen en controleren en verzwakken zo de strijd.

We kunnen ons niet scharen achter een strijd die niet verder durft kijken dan regularisatie, zonder daarbij de grenzen, de autoriteit en het kapitalisme (zowel de uitbuiting van Zuid door Noord als de uitbuiting hier in Europa) in vraag te stellen. Het komt er volgens ons op aan om alles wat ons onderdukt en van elkaar vervreemdt aan te vallen. Enkel zo kunnen we streven naar een vrije en solidaire wereld, waar racisme en onderdrukking geen kans krijgen. Weg met alle grenzen!

Solidariteit met de sans-papiers !


Anarchistisch Kollektief Gent