Constandse, Anton - Grondslagen van het anarchisme

Uit Anarchief
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


epub: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Constandse,_Anton_-_Grondslagen_van_het_Anarchisme.epub

markdown: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Constandse,_Anton_-_Grondslagen_van_het_Anarchisme.tgz

pdf: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Constandse,_Anton_-_Grondslagen_van_het_Anarchisme.pdf

1938, 233p.

In dit boek heb ik er naar gestreefd, de grondslagen van het anarchisme te schetsen als van een enigszins aanéénsluitend geheel, als van een “systeem”. Diegénen, die op het standpunt staan, dat het anarchisme géén politiek stelsel is (en tot hen behoren, bewust of onbewust, vele anarchisten zelf) zullen derhalve deze uiteenzetting niet zonder critiek aanvaarden, evenmin als ik hun mijn critiek gespaard heb.

Anderen zullen menen, dat de vele en verschillende vraagstukken uitvoeriger behandeld hadden kunnen worden. Ze hebben altijd gelijk: inplaats van één kan men honderd boeken schrijven over deze onderwerpen. Ook zoals het nu is, geeft het echter mijns inziens stof tot overdenken genoeg. En wie enkele hoofdstukken in deze betrekkelijk beknopte vorm te moeilijk mocht achten, beschouwe dit werk als een studie-boek‚ dat enige inspanning vereist.

Zomer 1938. De Schrijver.