Constandse, Anton - Het weerbarstige woord (1981)

Uit Anarchief
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


pdf: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Constandse,_Anton_-_Het_weerbarstige_woord_(1981)-fax.pdf
markdown: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Constandse,_Anton_-_Het_weerbarstige_woord_(1981)-markdown.tgz
epub: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Constandse,_Anton_-_Het_weerbarstige_woord_(1981).epub


De essays die in deze bundel zijn verzameld zijn uiteenlopend van aard, maar natuurlijk nauw verbonden door de geest van de auteur. Ze hebben betrekking op de macht van het woord in de geschiedenis, dus op de maatschappelijke invloed van profane en zogenaamd heilige boeken. Men pleegt te spreken van ‘het voegen van de daad bij het woord’, maar het woord zelf is een daad. De term ‘weerbarstig woord’ betekent in die zin: een daad van verzet. Men zou ook kunnen denken aan het feit dat het woord niet gemakkelijk te hanteren valt, dat het ‘gebeiteld’ moet worden, bij voorbeeld in kunstzinnige geschriften. Dit is stellig van toepassing op de hier besproken boeken. Maar soms kan ‘woord’ synoniem zijn met ‘logos’, en zo nauw is de relatie tussen woord en gedachte, dat het denken zich nooit had kunnen ontwikkelen zonder het spreken schrijven. Vandaar dat de gekozen titel vooral te maken heeft met onconventionele ideeën. Voor zover de essays zijn gewijd aan personen, zal hun uitzonderlijke verschijningsvorm onmiddellijk opvallen. De kritische behandeling van boeken, en met name ook van het ‘Boek der boeken’, is een gevolg van de anarcho-atheïstische mentaliteit van de auteur. Deze heeft wel gestreefd naar het geven van zoveel mogelijk informatie, dikwijls van ‘alternatieve’ standpunten, die dikwijls een marginale plaats innemen in de samenleving. Overigens ontbreekt het persoonlijke accent –juist ook aan het begin en het einde– geenszins.