Georges-Roux - De spaanse burgeroorlog

Uit Anarchief
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Let op: dit is zeker GEEN anarchistische propaganda. De schrijver doet 'neutraal' verslag: "[...] als Franco’s troepen een stad binnentrekken worden zij meestal met gejuich ontvangen [...]"

epub: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Georges-Roux_-_De_spaanse_burgeroorlog.epub

markdown: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Georges-Roux_-_De_spaanse_burgeroorlog.tgz

pdf: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Georges-Roux_-_De_spaanse_burgeroorlog.pdf

1965, 246p.

Het is niet verwonderlijk dat in de vele literatuur die tot op heden het licht zag over de Spaanse burgeroorlog, het persoonlijke standpunt van de auteur min of meer duidelijk naar voren kwam en bij de weergave van de gebeurtenissen zelfs vaak een duidelijke rol speelde. Een neutraal verslag ontbrak tot dusverre, terwijl dit toch door velen, die in een naar links of naar rechts partijdig vertekend beeld geen bevrediging konden vinden, ten zeerste zou worden verwelkomd.
Georges-Roux heeft de feiten die hij gedurende vele jaren verzamelde –waarbij hij vaak stuitte op tot nu toe onbekende gegevens– op wij zouden haast zeggen theoretische wijze geordend, indien deze uitdrukking niet de indruk van saaiheid zou vestigen, waarvan in dit boek geen sprake is. Juist omdat hij er zich maar al te goed van bewust was dat bij een onderwerp als dit de oude hartstochten meteen weer zouden kunnen oplaaien, heeft de auteur in dit boeiende en indrukwekkende boek getracht een strikte onpartijdigheid te handhaven. Zo is bijvoorbeeld het raakgetekende beeld van het totaal der verschrikking waarin de burgeroorlog na de eerste periode van opgewonden vreugde onder de linksen over de geslaagde onbloedige omwenteling verandert, reeds een prestatie van formaat. Het gehele werk door komen de feiten ogenschijnlijk als vanzelf op ons af, hetgeen echter in werkelijkheid het gevolg is van de briljante compositie van dit boek. Juist hierdoor blijft zoveel ter eigen overdenking bij de lezer achter, nadat hij kennis heeft genomen van een van de grootste tragedies uit de moderne geschiedenis, die als een blijspel was begonnen en drie lange jaren zou duren.
Roux oordeelt niet, hij verhaalt. Op simpele maar onvergetelijke wijze rijen de gebeurtenissen zich aaneen en juist het zich beperken tot het feitelijke laat de verschrikkingen van de burgeroorlog, die in bepaald opzicht ook het Europa van nu nog in zekere beroering houdt, des te duidelijker tot ons spreken. Dit boek werd als beste geschiedkundige werk van het jaar door de Academie Francaise met de Prix Thiers onderscheiden.