Richards, Vernon - Errico Malatesta

Uit Anarchief
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


epub: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Richards,_Vernon_-_Errico_Malatesta.epub
bronbestanden: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Richards,_Vernon_-_Errico_Malatesta.tgz

Errico Malatesta (1852-1932) is een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de anarchistische beweging. Tot nu toe werd er aan zijn denken en doen weinig aandacht besteed. Hiervoor zijn verschillende redenen, een van de belangrijkste is het feit dat hij zijn ideeën in het Italiaans verwoordde, en weinig historici zijn deze taal machtig. Een andere reden was dat Malatesta een te goed revolutionair was om zelfs maar te denken aan het bijhouden van een dagboek; hij was te actief om een rustig leven te leiden en zijn correspondentie zorgvuldig te ordenen voor het nageslacht en de geschiedschrijving. Bovendien heeft hij, hoewel hij pas op 78-jarige leeftijd is gestorven, nooit de tijd gevonden (noch de neiging gevoeld) om zijn memoires te schrijven. En ten slotte: hij verdiende zijn brood als geschoold arbeider, en niet als schrijver. Bijna zestig jaar lang is Malatesta actief geweest in de anarchistische beweging, als agitator en propagandist. Hij was, zoals een blik in de anarchistische pers zal bewijzen, een van de meest gerespecteerde leden van deze beweging, en is tot aan het einde tevens een van de meest omstreden denkers gebleven. Hij heeft de helft van zijn leven in ballingschap doorgebracht, en het respect dat de verschillende overheden hem bewezen, blijkt uit het feit dat hij meer dan tien jaar in de gevangenis heeft gezeten, voornamelijk in afwachting van een proces. De jury’s daarentegen toonden een ander soort respect, want hij werd bijna altijd vrijgesproken omdat men besefte dat de enige galantuomo, de enige man van eer, degene was die tegenover hen in de beklaagdenbank zat.

Dit boek is in drieën verdeeld. Het eerste deel bestaat uit een keuze uit Malatesta’s geschriften, het tweede bevat Aantekeningen voor een Biografie, en deel drie is een poging tot beoordeling van Malatesta’s denken en tactiek in het licht van de ervaringen van onze tijd.

De samensteller Vernon Richards is een bekend Engels historiograaf van de anarchistische beweging. Hij was ook geruime tijd een van de medewerkers van het anarchistische weekblad Freedom. Tot zijn belangrijkste publikaties worden gerekend: The Impossibilities of Social Democracy en Lessons of the Spanish Revolution.


1977 Vernon Richards, Colchester

1980 Nederlandse vertaling

Oorspronkelijke titel Malatesta. Life & Ideas

ISBN 90 293 9704 7