Schapiro, Alexander & De Jong, Albert - Waarom verloren wij de revolutie

Uit Anarchief
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


http://anarchief.org/w/images/e/e1/De_Jong%2C_Albert_-_Waarom_verloren_wij_de_revolutie_text.pdf

epub: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Jong,_Albert_de_-_Waarom_verloren_wij_de_revolutie.epub

markdown: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Jong,_Albert_de_-_Waarom_verloren_wij_de_revolutie.tgz

pdf: http://anarchief.org/wiki/Bestand:Jong,_Albert_de_-_Waarom_verloren_wij_de_revolutie.pdf


WAAROM VERLOREN WIJ DE REVOLUTIE?

De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicalisme 1936 -1937


Uitgeverij: archief.

1979

124p.

De diverse hoofdstukken van 'Waarom verloren wij de revolutie?' zijn apart als tekst te vinden op anarchief.org:

https://anarchief.org/wiki/Prudhommeaux,_Andr%C3%A9_-_Het_internationale_anarchosyndicalisme_en_de_CNT_(1937)

https://anarchief.org/wiki/Schapiro,_Alexander_-_De_Spaanse_revolutie._Enkele_beschouwingen_(1938)

https://anarchief.org/wiki/De_Jong,_Albert_-_Het_Spaanse_probleem_(1939)


Een belangrijk deel van de discussies binnen de arbeiders-beweging is steeds gevoerd in de vorm van brochures, artikelen‚ vlugschriften en dergelijke. Alleen al de publikatievorm van dit materiaal heeft er veel toe bijgedragen om deze geschriften uit latere discussies vrijwel te doen verdwijnen. Soms blijven ze van naam bekend, maar zijn ze in feite ontoegankelijk geworden; vaak raken ze zelfs geheel en al in de vergetelheid. Toch gaat het hier juist om de meest directe en concrete neerslag van het bewustzijn van de beweging, en daarom is het van groot belang een aantal van deze teksten te herdrukken.

In mei 1937, middenin de Spaanse Burgeroorlog, maakten de arbeiders van Barcelona met de wapens in de hand duidelijk dat zij de stalinistische contrarevolutie in het republikeinse kamp een halt wilden toeroepen en gaven zij bovendien te kennen dat zij genoeg hadden van de compromis-politiek die de leiders van de machtige anarcho-syndicalistische CNT van de ene concessie naar de andere dreef. Het mislukken van deze opstand, mede door toedoen van de anarchistische ‘kameraden-ministers’ deed een golf van kritiek ontstaan in de internationale anarcho-syndicalistische beweging, die zich scherp keerde tegen de opvatting van de CNT-leiding dat de sociale revolutie in Spanje opgeschort diende te worden tot na de overwinning op Franco. Deze uitgave bevat enkele van de belangrijkste uitingen van deze kritiek, die door verschillende omstandigheden vrijwel onbekend is gebleven; in plaats van de vraag “Waarom verloren wij de oorlog?” die Spaanse anarchisten zich na 1939 gesteld hebben, komt hier de essentiële vraag “Waarom verloren wij de revolutie” aan de orde.