Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken
 • ...l is tussen de Latijnse arbeider en zijn broeder in de Verenigde Staten en Engeland: eerstgenoemde is doortrokken van de revolutionaire tradities en de strijd ...idueel politiek geweld dan in het verleden. De vrouwelijke suffragettes in Engeland bijvoorbeeld maken er regelmatig gebruik van om hun ideeën kracht bij te z
  258 kB (41.195 woorden) - 17 feb 2016 15:57
 • ...ijk, maar ook daar werd hij in 1879 als ongewenst vreemdeling weggestuurd. Engeland was toen nog, wat het nog altijd heet te zijn: een land met liberale tradit
  82 kB (12.560 woorden) - 29 jun 2019 13:48
 • ...wat wij hier te lande deden. In talrijkheid doet zij niet onder noch voor Engeland, noch voor Duitsland, noch voor Frankrijk. En in degelijkheid kan zij ook g
  67 kB (11.431 woorden) - 22 feb 2016 00:27
 • ...h meer socialist dan wie ter wereld, de socialist bij uitnemendheid; en in Engeland hoort men niet zelden zeggen dat wanneer lord Beaconsfield geleefd had, hij
  11 kB (1.804 woorden) - 6 mrt 2019 16:52
 • “… voor wie zo uit Engeland kwam was de aanblik van Barcelona verrassend en overweldigend. Voor het eer
  572 kB (86.008 woorden) - 28 jun 2019 19:26
 • *Braet (K.), De weg naar Engeland, 1940-1944. Twee verhalen (Le Soler, 1998).
  143 kB (20.720 woorden) - 4 mrt 2019 09:54
 • Wij hebben immers pas gezien hoe Engeland’s bourgeoisie, om haar agenten in Rusland, de ingenieurs Thornton, Mac-Do Engeland liet zijn agenten niet in den steek, maar zette alles op het spel om ze vri
  411 kB (65.584 woorden) - 17 feb 2016 18:25
 • ...5 en 1899 maakte zij reizen naar Europa, waarbij ze spreekbeurten hield in Engeland, klandestiene anarchistiese bijeenkomsten bijwoonde in Parijs en een verple ...ander Berkman vestigde zich tenslotte in Zuid-Frankrijk en Emma Goldman in Engeland. Zij weigerden hun mond te houden over wat zij in Rusland hadden meegemaakt
  114 kB (18.928 woorden) - 21 mei 2019 09:01
 • ...t het volkerenrecht, een oorlog tegen het Spaanse volk gevoerd. Frankrijk, Engeland en de andere democratische landen hebben zich niet in de oorlog gemengd uit ...Gordijn. Reformistisch en democratisch is het socialisme in Scandinavië, Engeland, Frankrijk, Nederland en de overige landen van het Westen.
  524 kB (80.340 woorden) - 27 jun 2019 14:55
 • ...In Amerika een geweldige krach. De wereld schudde op haar grondvesten. In Engeland, Frankrijk, Duitschland, overal, over de geheele wereld, stormden de woeste ...de zakelijk juiste. De zakelijk juiste waren de credieten van Frankrijk en Engeland, en de daarmee gepaard gaande militaire belangen! En het proletariaat slikt
  232 kB (39.947 woorden) - 2 feb 2020 13:09
 • ...itzetting uit Frankrijk vertrok hij in 1886 met zijn vrouw en dochter naar Engeland, waar hij ruim dertig jaar verbleef.[6] ...pij die een indicatie vormden voor de toekomst. Gedurende zijn verblijf in Engeland schreef Kropotkin zijn belangrijkste theoretische bijdragen aan het anarchi
  710 kB (108.528 woorden) - 17 feb 2016 16:22
 • Zolang Engeland en Frankrijk in industriële ontwikkeling voorop liepen in vergelijking met ...sympathieën voor het Franse volk weer boven, ook in Duitsland, Italië en Engeland. En als in Duitsland — dat tussen haakjes dichter bij een revolutie staat
  90 kB (14.619 woorden) - 21 mei 2019 13:26
 • Het verdient opgemerkt te worden, dat het Franse mutualisme in Engeland een voorloper bezat in William Thompson, die als mutualist begon voor hij c
  36 kB (5.522 woorden) - 6 mrt 2019 16:53
 • ...aan mijn boek over de ethiek waarmee ik ongeveer vijftien jaar geleden in Engeland begonnen was.
  5 kB (775 woorden) - 17 feb 2016 16:10
 • ...1789 tot ‘94. Ieder volk moet weigeren de schandelijke rol te spelen die Engeland, Pruisen, Oostenrijk en Rusland gespeeld hebben gedurende de Franse Revolut ...de Russische revolutie, die een voortzetting is van de grote revoluties in Engeland en Frankrijk, hield op voordat zij er in slaagde een ‘feitelijke gelijkhe
  10 kB (1.627 woorden) - 17 feb 2016 16:11
 • ...de middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd, het eerst in Frankrijk en Engeland en Spanje, pas veel later in Italië en Duitsland) dan is dat voor hem niet ...e: haar ideaal was een staatsregeling te vormen naar het model van die van Engeland. De koning terugbrengen tot de eenvoudige rol van een registrerende magistr
  71 kB (11.435 woorden) - 27 jun 2019 11:35
 • Onder dezelfde naam Levashoff waaronder ik Rusland had verlaten, stapte ik in Engeland aan wal; het lot heeft gewild dat het tot 1917 duurde voor ik naar Rusland Ditmaal bleef ik niet lang in Engeland. Ik vertrok naar Zwitserland, sloot me daar bij de Jurafederatie van de Int
  27 kB (4.380 woorden) - 17 feb 2016 16:18
 • ...eginnen de rijken van Parijs hun schatten hetzij naar België, hetzij naar Engeland te sturen. Ze vrezen aan de ene kant een wanhopig verzet van de Parijse bev
  243 kB (39.564 woorden) - 17 feb 2016 15:49
 • ...een tweede weigering door de kanselarij van Sint-Petersburg, Frankrijk en Engeland Polen zullen zien als een oorlogsgevaarlijk gebied. Ik hoop dat de Polen he
  6 kB (1.027 woorden) - 17 feb 2016 15:50
 • ...igens nooit wonderbaarlijk gebloeid op het Europese vasteland; ja zelfs in Engeland, waar de wieg van het moderne constitutionalisme gestaan heeft, is zij gesc ...a van arbeiders uit alle landen,[6] de hele opkomende arbeidersbeweging in Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Italië. Zwitserland — bewijst het niet d
  273 kB (42.913 woorden) - 25 apr 2022 15:51
 • ...schap was geweest. Daarna waren steeds nieuwe klassenstrijden ontstaan. In Engeland werd de politiek door de strijd van de industriële bourgeoisie tegen de gr ...dsdienst aan te tasten of te vernietigen. Daarom werd de nieuwe theorie in Engeland weliswaar veel gelezen, maar zij bracht niemand in beroering. Zij bleef een
  122 kB (19.079 woorden) - 17 feb 2016 16:36
 • ...voor nationale eenheid beheersten de politiek in Midden-Europa. Behalve in Engeland, waar hij de macht al had, streed de opkomende bourgeoisie overal tegen de ...emen. In de landen waar de bourgeoisie al de volledige macht had, zoals in Engeland, was de strijd niet langer nodig, en de bourgeoisie bleef de gevestigde ker
  243 kB (37.634 woorden) - 4 mrt 2019 20:04
 • ...an het kapitalisme, zonder het tegenovergestelde te zien. In landen (zoals Engeland in de afgelopen halve eeuw) of tijden (van industriële opbloei) waar de po
  101 kB (15.494 woorden) - 4 mrt 2019 20:18
 • ...niën willen hebben, omdat zij er bijna geen bezitten, aan de andere zijde Engeland, Frankrijk, Rusland, die over geweldige vreemde gebieden heersen en ze will ...e spanning deze twist door een overeenkomst beslecht, die Mesopotamië aan Engeland overliet; maar sedert het uiteenvallen van Turkije door de Balkanoorlog in
  23 kB (3.654 woorden) - 17 feb 2016 16:37
 • ...aan dat niet alle landen er op dezelfde manier voorstonden. Sommige, zoals Engeland, Nederland, Portugal, gedeeltelijk ook Frankrijk, hebben van oudsher rijke ..., Italië), die wereldgebied willen verwerven, en de bond der verzadigden (Engeland, Frankrijk, Rusland), die over grote gebieden beschikken, er niets van will
  72 kB (11.187 woorden) - 5 mrt 2019 10:24
 • ...strijd tot macht komt en samengroeit met de oude heersende klassen (bv. in Engeland in de 19e eeuw) treden de nieuwe denkbeelden niet in a1 te scherp—polemis
  85 kB (13.049 woorden) - 5 mrt 2019 10:18
 • Terwijl de bevolking van Engeland sinds 1444 slechts met 62 per 100 is toegenomen, is haar voortbrengingsverm ...oen werklieden. En hoeveel zouden er wel leven op kosten van de arbeid? In Engeland (Schotland en Ierland daarbuiten gelaten) vervaardigen 1.030.000 arbeiders,
  459 kB (73.790 woorden) - 6 mrt 2019 19:02
 • ...rtegenwoordigers waren aanwezig uit Bulgarije, Canada, China, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italie, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Siberie, Span ...r maatschappij door het syndicalisme alléén niet meer verwachten kan. In Engeland is nooit een belangrijke syndicalistische beweging geweest. ROCKER zelf had
  76 kB (11.085 woorden) - 10 mei 2022 11:26
 • ...id tot een kleine multinational met zo’n veertien kantoren in Nederland, Engeland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije [5]. Onlangs heeft OTT
  261 kB (40.820 woorden) - 27 jun 2019 13:57
 • ...t van de meerderheid’. Op die manier waarschuwde hij dat de bevolking in Engeland –het enige quasi-democratische model in die tijd- als dat een zeg kreeg i ...rsklassepers die op vele plaatsen bloeide, ook de fabriekssteden van Nieuw Engeland, niet ver van de plaats woord ik schrijf; om nog te zwijgen van het aantal
  34 kB (5.425 woorden) - 17 feb 2016 16:06
 • ...den, bossen of leegstaande woningen en fabriekspanden (bv. de "Diggers" in Engeland of de beweging van landloze boeren in Zuid¬Amerika). Op deze manier voorza
  74 kB (11.974 woorden) - 17 feb 2016 15:47
 • ...che argumentatie te bedenken. Zie een beroemd verslag over internering (in Engeland tijdens WO I) van de Duitse anarchist Rudolf Rocker, Achter prikkeldraad en
  25 kB (3.834 woorden) - 27 sep 2018 18:28
 • ...aal Europa. Zelfs moderne steden, in prille nationale staten zoals Spanje, Engeland en Frankrijk, ontwikkelden een eigen identiteit en betrekkelijk populaire v ...en in het bekken van de Middellandse Zee, maar ook in continentaal Europa, Engeland en Noord-Amerika. Bijna al deze vrijsteden schiepen een publieke sfeer en e
  33 kB (4.820 woorden) - 1 mrt 2020 12:12
 • ...leine pachters verdreven, 's heeren wegen opgejaagd -"Het lijkt wel, of in Engeland de schapen de menschen opeten", schreef Thomas Morus. En "eerst kweekt gij ...overvleugelen; die hongerlijdende vagebonden ten tijde van Thomas Morus in Engeland, ten tijde van den dertigjarigen oorlog in Duitschland, werden zelfs door g
  50 kB (7.489 woorden) - 4 mrt 2019 10:15
 • ...orisch tijdstip, maar de toestand der menschen van het betrekkelijk kleine Engeland (dat zich bovendien nog in een zeer bizondere positie bevond) in 't laatst Indien er werkelijk zulke arbeiders zijn, zooals in Engeland. België en Duitschland. die reeds eenige geslachten lang in fabrieken leve
  134 kB (21.580 woorden) - 3 jul 2020 10:50
 • ...; welke rassen destijds in Europa huisden, aan Rijn en Elbe, in Rusland en Engeland, die zich met de honger van wilde dieren op elkaar moesten storten. Geen me ...ezuïetenstijl tot de gotiek; een duidelijk herkenbare tak steekt dan naar Engeland over, naar de grote Berkeley, die echter als een echte Engelsman in staat w
  188 kB (30.687 woorden) - 27 jun 2019 12:08
 • Identiteitskaart Franse verzet in Engeland; Simone Weil
  40 kB (6.523 woorden) - 1 mei 2022 10:53
 • ...nemen. Het is een utopie dit te menen, de aard van de arbeid belet het. In Engeland, waar de vakactie verreweg het sterkst is van alle landen en het langst bes ...tte gaf in 1901 omtrent de resultaten van de verschillende loonstrijden in Engeland, in de daaraan voorafgaande 8 jaren, het volgende overzicht:
  147 kB (22.557 woorden) - 7 mrt 2019 09:18
 • oprichten. In landen als Frankrijk, Spanje, Engeland, Zweden en Nederland bestonden of koningin en het kabinet vluchtten naar Engeland waar ze gedurende de bezetting bleven. Op 14 mei
  230 kB (33.854 woorden) - 2 apr 2018 19:33
 • “Kapitein Nicolas heeft een bemanning nodig en Engeland Griekse schepen.” “Wat doet de beweging in Frankrijk en Engeland? En wat doen jullie hier?”
  272 kB (46.169 woorden) - 4 mrt 2019 07:50
 • Het boek heeft een grote invloed uitgeoefend op het radicale denken in Engeland en behoort tot de liberale Engelse tradities. Shelley las het boek toen hij
  38 kB (6.072 woorden) - 6 feb 2018 16:20
 • ...onthullend beeld te geven van de toestand van de arbeidende klasse in het Engeland van zijn dagen. En zoals Quack zijn onafhankelijke financiële positie gebr ...gon hij met een speciale studie over ‘een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw’.
  45 kB (6.848 woorden) - 6 feb 2018 16:28
 • ...hting zou geven aan zijn politieke verandering. In 1860-61 bezocht Tolstoy Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en België om ideeën te verzamelen over edu
  33 kB (5.300 woorden) - 17 feb 2016 16:48
 • “Kapitein Nicolas heeft een bemanning nodig en Engeland Griekse schepen.” “Wat doet de beweging in Frankrijk en Engeland? En wat doen jullie hier?”
  271 kB (46.188 woorden) - 17 feb 2016 19:15
 • ...haar verhouding met / invloed op de ecologische wereld. Zo is steenkool in Engeland ondermeer zo belangrijk geworden omdat tegen die tijd de meeste bossen ware ...ustrialisering en disciplinering’. Daarin gaan ze in de geschiedenis van Engeland zoeken naar de oorsprong van ‘de moderne begrippen arbeidsdeling, vooruit
  400 kB (59.067 woorden) - 23 dec 2021 21:32
 • ...deleeuwse Christelijke sektes in Frankrijk, Duitsland, Italië, Holland en Engeland, die vaak slachtoffer werden van de meest brutale vervolgingen. In de gesch ...e lange evolutie van de ideeën van het politiek en sociaal radicalisme in Engeland, dat begint met George Buchanan over Richard Hooker, Gerard Winstanley, Alg
  18 kB (2.813 woorden) - 24 feb 2016 13:15
 • ...minder het geval geweest. Op zichzelf een merkwaardig feit. België is met Engeland het eerste land waar zich een modern industrieel kapitalisme ontwikkelde, m
  6 kB (904 woorden) - 7 mrt 2019 13:09
 • ...ie der Engelsche taal dat ik na verloop van twee weken de Geschiedenis van Engeland door Macaulay in het origineel kon lezen. Dit was mij niettegenstaande al m
  401 kB (65.273 woorden) - 17 feb 2016 18:28
 • Het eerste boek dat mij in handen kwam, was een werk over Engeland. Onder normale omstandigheden zou ik het een goed boek hebben gevonden, nu
  246 kB (40.450 woorden) - 17 feb 2016 18:29
 • ...ten denken, hoewel mij werkelijk een voorstel werd gedaan om over zee naar Engeland te vluchten, en wellicht ware dat plan ook uitvoerbaar geweest. Maar al had ...vorige hongersnooden honderdduizenden roebels waren gegaan die in Rusland, Engeland en Amerika bijeengebracht waren om den nood te lenigen.
  306 kB (51.881 woorden) - 17 feb 2016 18:30
 • ...onthullend beeld te geven van de toestand van de arbeidende klasse in het Engeland van zijn dagen. En zoals Quack zijn onafhankelijke financiële positie gebr ...gon hij met een speciale studie over ‘een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw’.
  954 kB (155.663 woorden) - 30 dec 2019 08:58
 • De Falklandoorlog van 1982 diende voor Margaret Thatcher in Engeland een soortgelijk doel: de wanorde en de nationalistische opwinding die uit d
  21 kB (3.068 woorden) - 27 jun 2019 13:53
 • de nieuwe economie? Wordt Engeland niet werker met de roep om ‘Nationalisatie van op 'beschaving' vandaag de dag niet absurd? En als er gezegd wordt van Engeland of
  35 kB (5.790 woorden) - 14 mrt 2016 19:26
 • trokken vooral naar Engeland, Zwitserland en België, de Internationale. In Engeland vestigden zich meerdere
  36 kB (5.468 woorden) - 14 mrt 2016 19:35
 • Zij trokken vooral naar Engeland, Zwitserland en België, waar zij In Engeland vestigden zich meerdere duizenden communards te
  63 kB (9.568 woorden) - 14 mrt 2016 19:47
 • ...umaondersteuning verlenen verschijnen nu in vele landen - bijv. Duitsland, Engeland, Israël, en de VS. We hopen dat dit netwerk in de toekomst een internation
  12 kB (2.043 woorden) - 4 mrt 2019 08:34
 • ...ism, werd Mandel’s entrisme al in 1959 door de voorlopers van het CWI in Engeland fel bekritiseerd. Maar aangezien de Vierde Internationale zelfs niet eens d ...tionale betoging te propageren als aanloop hiernaar. Dat is de situatie in Engeland, België en een aantal Noord-Europese landen. In Griekenland zijn de zes vo
  900 kB (143.865 woorden) - 16 jun 2020 05:22
 • ...zoals conflicten tussen gecentraliseerde staat en gemeenten in Amerika en Engeland laten zien. In zijn naaste omgeving - buurt, dorp, stad - waar het privé l ...n. Nu zoveel gezegd is over de economische conflicten die de revoluties in Engeland, Amerika en Frankrijk verdeelden, zou het het beste zijn als in nieuwe gesc
  39 kB (5.789 woorden) - 11 okt 2018 13:29
 • ...ing aritmetisch vertoopt, werd niet genegeerd door de regerende klassen in Engeland. Net werd ter harte genomen en zelfs geïncorporeerd in het sociaal darwini
  81 kB (12.322 woorden) - 3 mrt 2019 16:59
 • ...stantse kerken niet. Ik spreek natuurlijk van de onafhankelijke kerken van Engeland, Amerika en Zwitserland, niet van de onderworpen kerken van Duitsland. Deze
  182 kB (29.091 woorden) - 7 mrt 2019 13:54
 • ...atische Amerika, eens het “land van de vrijen, thuis van de dapperen”; Engeland, vroeger het toevluchtsoord voor de rebellen van alle landen; Frankrijk, de
  48 kB (7.636 woorden) - 28 jun 2019 19:34
 • ...s het nogal vermakelijk ervan getuige te zijn sommige mensen in Amerika en Engeland zich op het syndicalisme te zien storten alsof het een geheel nieuw verschi ...delen. Dat was niet alleen het geval in Frankrijk, maar zelfs al eerder in Engeland, waar Robert Owen[7], de ware revolutionaire socialist, soortgelijke gedach
  38 kB (5.842 woorden) - 3 mrt 2019 19:57
 • ...id van de Voorlopige Regering. Na de val van het Keizerrijk keerde hij uit Engeland terug, waar hij in ballingschap was gegaan. Blanc, die in 1871 lid werd van
  17 kB (2.766 woorden) - 3 mrt 2019 20:25
 • ...om hervormingen in socialistische zin te verkrijgen. Daardoor hebben we in Engeland en ook op het vasteland de verdeling van mensen met vooruitstrevende mening
  14 kB (2.053 woorden) - 3 mrt 2019 20:21
 • ...orbestemd zijn graan te verbouwen om de industriële landen te voeden; dat Engeland de wereldmarkt moest voorzien van katoen, ijzerwaren en kolen; België van
  12 kB (1.887 woorden) - 27 jun 2019 11:33
 • Na de Februarirevolutie keerde P. A. Kropotkin op 12 juni 1917 vanuit Engeland terug naar Rusland, naar Petrograd, waar hij wilde gaan wonen. Al spoedig v ...l… U zoudt eens moeten zien hoe zo’n antiautoritair begin vlam vat. In Engeland bijvoorbeeld — ik heb er net bericht over gekregen — hebben dokwerkers
  21 kB (3.440 woorden) - 25 apr 2022 15:31
 • ...militaire dienstplicht en de ontwikkeling van een militaristische geest in Engeland, en een klerikale en misschien monarchistische reactie in Frankrijk.
  10 kB (1.679 woorden) - 3 mrt 2019 20:50
 • ...hebben zij de geest en de traditie van de vrijheid afgezworen; zij hebben Engeland en Frankrijk verduitst’; zij hebben zich onderworpen aan het tsarisme; zi
  8 kB (1.219 woorden) - 3 mrt 2019 20:47
 • ...de oorlog al bij voorbaat verloren hadden. Franco verzekerde Frankrijk en Engeland van een streng regime dat het privaat eigendom garandeerde en hun positie i ...ide te komen, maar zonder succes. Valencia exporteerde citrusvruchten naar Engeland en met de verkregen deviezen kocht het wat het nodig had. Ondanks de moeili
  30 kB (4.951 woorden) - 5 okt 2017 15:09
 • ...schikbaar stellen van weeskinderen voor de grotere fabrieken, zoals dit in Engeland geschied is, blijkt niet; laten wij hopen dat dergelijke uitwassen niet ook ...rouw toepassend, regeling van de werktijd van de vrouwen in de wasserijen (Engeland) en verbod van nachtarbeid en invoering van de tienurendag voor vrouwen (De
  300 kB (47.642 woorden) - 5 okt 2018 16:20
 • ..., werd bij verstek ter dood veroordeeld en later, na zijn uitlevering door Engeland, begenadigd tot levenslange opsluiting. ...het gebruik van georganiseerd geweld heeft gebillijkt, steeds ten bate van Engeland, omdat hij aldus de Indische onafhankelijkheid wilde verwerven. In de eerst
  375 kB (56.943 woorden) - 26 jun 2019 20:45
 • ...ofdstuk 7. Tussen juni en oktober van dat jaar bezetten 40.000 daklozen in Engeland en Wales op eigen initiatief meer dan 1000 legerkampen. Ze organiseerden al .... In oktober waren 103 8 kampen in beslag genomen door 40.000 gezinnen in Engeland en Wales, en nog 5.000 gezinnen in Schotland. Die maand beschuldigde Aneuri
  380 kB (59.491 woorden) - 25 apr 2022 15:26
 • Intussen zetten zich eerst in Engeland en later in geheel Europa grote technische veranderingen door. De ingebruik
  61 kB (9.655 woorden) - 25 apr 2022 15:44
 • ...anje te steunen, en beet zich vast in een politiek van onthouding, waarbij Engeland en de Sowjet-Unie, in naam tevens Italië en Duitsland, zich aansloten. De ...uit maar liefst 11 landen<ref>Te weten uit Nederland, België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Spanje, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland en Duitsland
  283 kB (42.985 woorden) - 17 mrt 2020 11:10
 • ...Aalst en hij smokkelde neergeschoten Engelse piloten en gouddeviezen naar Engeland. Wij thuis, wij waren zogezegd "zwarten"... omdat we van voor de oorlog al
  17 kB (2.772 woorden) - 26 mei 2019 14:48
 • ...de antiautoritaire Internationale. De federaties van België, Nederland en Engeland sluiten zich hier bij aan. Bakoenin is inmiddels ziek en versleten en zal i
  21 kB (3.234 woorden) - 26 jun 2019 16:43
 • ...staat het land te verlaten. Ik deed wel een paar informele infoavonden in Engeland en het is jammer dat niemand de moeite nam om deze op te nemen: ik kwam net ...ten uit de gevangenis. Het is de eerste keer dat ik in staat ben om buiten Engeland te reizen. Pas kort geleden was het weer mogelijk voor mij om een paspoort
  69 kB (11.763 woorden) - 9 nov 2021 14:44
 • uiteindelijk verslagen (14 november 1919). Werd gesteund door Engeland (Churchill).
  130 kB (19.237 woorden) - 28 jun 2019 14:00
 • ...zoals conflicten tussen gecentraliseerde staat en gemeenten in Amerika en Engeland laten zien. In zijn naaste omgeving - buurt, dorp, stad - waar het privé l ...n. Nu zoveel gezegd is over de economische conflicten die de revoluties in Engeland, Amerika en Frankrijk verdeelden, zou het het beste zijn als in nieuwe gesc
  39 kB (5.781 woorden) - 26 jun 2019 19:25
 • ...bedreigt zelfs de habeas corpus, een oud recht dat dateert uit middeleeuws Engeland. Dus terwijl er een grotere macht aan de multinationals wordt gegeven via N ...patriarchaal en hadden slaven. Dat was ook zo bij de Puriteinen van Nieuw Engeland, die Quakers ophingen en inboorlingen tot slavernij dwongen. Zijn deze same
  85 kB (13.221 woorden) - 26 jun 2019 19:29
 • ...zich onder deze omstandigheden bij een vakbond aansluiten (…) Terwijl in Engeland de Labour Party door de vakbonden werd opgericht, leidden de Russische vakb
  141 kB (20.525 woorden) - 25 apr 2022 15:45
 • ...n prefereerden vanuit eigen land te opereren, home bias genoemd. Dus alsof Engeland door een onzichtbare hand zou worden gespaard voor de puinhoop van wat nu n
  21 kB (3.415 woorden) - 26 jun 2019 20:17
 • ...Door deze godsdienstzwendel is de kerk in de Middeleeuwen in Frankrijk en Engeland in het bezit geweest van een derde van den grond, en is zij nog heden ten d ...ende boek zijn ook nog enkele volgende citaten aangehaald.) Hannah More in Engeland aanvaardde hongersnood om de armen te toonen hoezeer ze afhankelijk zijn va
  72 kB (11.426 woorden) - 30 apr 2022 18:16
 • ...cept van de Organisation Révolutionnaire Anarchiste (ORA) in Frankrijk en Engeland, die de tekst van dit platform tot basistekst hadden gekozen. Een, zij het
  23 kB (3.303 woorden) - 26 jun 2019 21:00
 • ...n land als Rusland drastischer maatregelen vereisen dan die van landen als Engeland of Amerika. Het anarchisme is geen voorstander van kadaverdiscipline en gel ...ele betekenis zijn. In Frankrijk, in Spanje, Italië, Rusland, ja zelfs in Engeland (getuige het groeiend verzet van de Engelse vakverenigingen) is de directe,
  37 kB (5.940 woorden) - 26 jun 2019 21:30
 • ...naar Spanje, en vandaar naar Frankrijk en België, om zich uiteindelijk in Engeland te vestigen. Daar vond hij werk als letterzetter, en hij raakte onmiddellij ...panjaarden dat aan Castillo’s klauwen ontsnapt was, asiel kwam zoeken in Engeland. Daar, tijdens die grote bijeenkomst, ontblootten deze mannen hun bovenlijf
  52 kB (8.378 woorden) - 26 jun 2019 21:36
 • ...- aanvallen deed op Petrograd; spoedig daarna vertrok hij als balling naar Engeland.
  39 kB (5.913 woorden) - 26 jun 2019 21:50
 • ...naar degene die de schuld moest afbetalen. Dit soort kerfstokken werden in Engeland nog algemeen gebruikt tot ver in de 16e eeuw. Grotere transacties werden af ...strooptochten van de Vikingen, en het befaamde onttrekken van danegeld uit Engeland in de 9de eeuw, hetgeen wordt gezien als een van de laatste manifestaties v
  35 kB (5.628 woorden) - 26 jun 2019 22:11
 • ...jandig, tegenover de CNT-FAI. Het gevaar voor interventie van de zijde van Engeland- Frankrijk in geval van een revolutie in anarcho-syndicalistische zin werd ...vreesden zij de vijandschap der democratische regeringen van Frankrijk en Engeland.
  86 kB (13.527 woorden) - 19 jun 2020 07:02
 • .... Een 70ta1 gedelegeerden waren aanwezig, waaronder vertegenwoordigers uit Engeland, Frankrijk, Zwitserland, België, Spanje en Oostenrijk. Een groot aantal or ...vrijdenkers. En voorts 20 organisaties in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden en Zwitserland. Het I.A.M
  44 kB (6.695 woorden) - 27 jun 2019 11:08
 • ...de marxistische – wel eens moeite gehad. Juist de grote industrielanden, Engeland, Frankrijk en Duitsland behielden immers sterk feodale trekken. Toch vallen ...289). Wat hier opgaat voor Frankrijk, gaat niet op dezelfde wijze op voor Engeland waar opkomende burgerij en koningschap botsten en de oude adel zijn positie
  43 kB (6.821 woorden) - 10 mei 2022 11:20
 • ...senvriend, was er over verontwaardigd dat “het industriële gepeupel van Engeland zich het waandenkbeeld in het hoofd had gezet dat alle individuen die het v ...katoentjes te kunnen afzetten. In de afgelopen eeuwen voerden Frankrijk en Engeland een strijd op leven en dood over de vraag wie het uitsluitende voorrecht zo
  89 kB (14.243 woorden) - 27 jun 2019 11:58
 • ...eekt, moet alzijdig uitstralen over vele volken, zoodat men het bemerkt in Engeland en Duitschland, in Spanje, in Noorwegen en Zweden, in Rusland en Italië, i
  20 kB (3.122 woorden) - 27 jun 2019 12:24
 • ...ijk-Hongarije verdedigen; Duitschland moest zich tegen Rusland verdedigen; Engeland moest, de democratie verdedigen… Hier nam de angst eerst recht de schijng ...egeert? De angst. De angst van de bezittende klasse voor Duitschland, voor Engeland, voor Japan. Angst vooral, dat de millioenen menschen om en bij den evenaar
  52 kB (8.203 woorden) - 27 jun 2019 12:26
 • ...der Oorlogsbestrijders (War Resisters’ International) te Welwyn, Herts., Engeland, onder voorzitterschap van Lord Arthur Ponsonby, een van de moedigste Engel ...in studie genomen en wordt in alle betrokken landen ernstig onderzocht. In Engeland is een Studie-Comité opgericht, dat zich speciaal met het onderzoek van he
  62 kB (9.234 woorden) - 27 jun 2019 12:37
 • ...tiek werktuig was van de overwinnende staten, in het bizonder Frankrijk en Engeland; dat het politiek optreden van “Genève” de duitse volksmassa’s en de ...voorzien was, dat de oververzadigde imperialistische staten - Frankrijk en Engeland b.v., die bovendien ten gevolge van de oorlog van 1914, met allerlei ekonom
  43 kB (6.518 woorden) - 27 jun 2019 12:43
 • ...emde mogendheden. Is het juist dat, bijvoorbeeld in mei 1937, Frankrijk en Engeland tot een militaire interventie tegen Catalonië zouden zijn overgegaan indie ...paanse revolutie een gevaar betekend voor het kapitalistische Frankrijk en Engeland, in dezelfde mate als voor het kapitalistische Italië of Duitsland — voo
  85 kB (13.797 woorden) - 27 jun 2019 14:16
 • ...te stellen de herstelbetalingen aan de geallieerden, met name Frankrijk en Engeland, te verrichten, die door het Verdrag van Versailles waren opgelegd. [4] Oliver Cromwell, lord protector van Engeland van 1653-1658 regeerde als radicaal protestants dictator nadat hij na een r
  31 kB (4.822 woorden) - 27 jun 2019 14:34
 • ...hode der bourgeoisie. De bourgeoisie had zich door de groote revoluties in Engeland en Frankrijk in het bezit van de politieke macht gesteld, nadat zij reeds t ...vlg. der vorige eeuw Robert Owen, de groote pionier van het socialisme in Engeland aan deze vereenigingen een nieuwe bezie ling trachtte in te blazen, toen wa
  87 kB (13.191 woorden) - 29 jun 2019 14:05
 • ...stedenbouwkundige problemen dat de problemen in landen zoals Nederland en Engeland er eenvoudig bij lijken. Laten we niet vergeten dat door directe actie van ...ngrijk, en niet hoe de vooruitzichten van een of andere stad in Nederland, Engeland of een ander land in de EG bepaald word door planning. Elke ouder wil een h
  33 kB (5.256 woorden) - 27 jun 2019 15:40
 • ...gebleven. Het was een welgekozen tafereel. Sedert Edward VII de eerste in Engeland gemaakte Daimler bestuurde, is de luxe auto, zoals iedere Oost-Europeaan we
  18 kB (2.772 woorden) - 27 jun 2019 15:42
 • ...de naam was van het eerste anarchistische tijdschrift ooit gepubliceerd in Engeland), met als ondertitel, 'een tijdschrift van anarchistische ideeën'. Maar er ...een periode die grote uitbreiding te zien gaf van de hogere opleidingen in Engeland, net als in de andere Europese landen, en ik was er op uit om lezers en sch
  22 kB (3.557 woorden) - 9 nov 2021 14:36
 • [2] De Ligt zegt: ‘In Engeland bestaat het syndicalisme eenvoudig niet.’ Dit lijkt ons een miskenning va
  8 kB (1.196 woorden) - 27 jun 2019 15:55
 • ...king met andere jaren in het jaar 1930 af en wel liefst met 50 procent! In Engeland en Duitsland had men eveneens een vermindering met 50 procent, terwijl de s ...ordt geconsumeerd bedraagt 30 kilo, terwijl dit cijfer in Frankrijk 62, in Engeland 72, in Buenos-Ayres 101 is. Maar als de revolutie per decreet al niet de vl
  403 kB (61.752 woorden) - 16 mrt 2020 15:37
 • ...taal. Eind juni weet hij daaruit te ontsnappen; via Finland reist hij naar Engeland, waar hij schrijft voor het geografische tijdschrift ''Nature'' en, na weer ...leidt ertoe dat hij in augustus Zwitserland wordt uitgezet. Hij gaat naar Engeland en brengt aan het licht dat in opdracht van de Russische regering een moord
  127 kB (21.217 woorden) - 3 mei 2020 11:48
 • ...or mensen die erover nadachten, zo zijn, bij de huidige stand van zaken in Engeland, die mensen het schadelijkst, die het meest goed proberen te doen, en tot s ...elley kwam er beter van af. Evenals Byron vertrok hij zo gauw mogelijk uit Engeland. Maar hij was niet zo bekend. Als de Engelsen enig idee hadden gehad van ho
  90 kB (14.942 woorden) - 1 jul 2019 18:02
 • ...Uit het volk”, die al spoedig voor de vervolgingen van de politie naar Engeland moest vluchten. ...ing kunnen bekostigen. Daarom heb ik, daar het mij hier onmogelijk was, in Engeland een werkkring als leerares gezocht en gevonden. Aan onze liefde verandert d
  169 kB (27.676 woorden) - 26 nov 2019 12:25
 • ...ding en geluk. Hij verliet zoo spoedig mogelijk Rusland en begaf zich naar Engeland waar hij met literaire arbeid o.a. voor de “Times” en de “Nature” i ...te ook Kropotkin,<ref>22 December 1882.</ref> die zich, na een verblijf in Engeland, eerst weer korten tijd te Thonon bevond. Hij had ruim tijd gehad om te vlu
  196 kB (31.051 woorden) - 2 mei 2020 14:14
 • ...eest spectaculaire historische gebeurtenissen: de strijd tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland om Afrika; de Russisch-Japanse oorlog, de worsteling om Het Mi
  2 kB (347 woorden) - 26 nov 2019 20:29
 • * [[#in-engeland-terug-en-nu-voor-goed.|11. In Engeland terug en nu voor goed.]] Daar hij door dezen aardrijkskundigen arbeid niet aan Engeland gebonden was, ging hij naar Zwitserland en vestigde zich te Chaux-de-Fonds.
  269 kB (44.612 woorden) - 22 jan 2020 13:15
 • ...voorgangers. Telkens als ik lezingen hield in de verschillende steden van Engeland en Schotland, maakte ik van de gelegenheid gebruik om langen tijd met de ar Met her verdwijnen van de Eerste. Internationale verdween in Engeland de macht, die in de gedachte harer stichters, het bewuataijn van de nabijhe
  28 kB (4.437 woorden) - 14 dec 2019 21:27
 • ...iland meer dan ooit, en de oorlogen voltooiden de ruïne. Spanje kreeg ook Engeland en Portugal tot vijanden, de voormalige rijkdom moest verdeeld worden, nu d ...nsulaire drang naar autonomie, in Europa slechts vergelijkbaar met die van Engeland, vormde voldoende binding, niet voor de samenstelling van een groot en goed
  342 kB (54.467 woorden) - 25 apr 2022 18:44
 • ...delijkheid niets moet hebben van wilde stakingen. In Frankrijk, Duitsland, Engeland en in andere landen vind je arbeiders die in staking gaan zonder de zegen v ...n Haag in 1872 zei hij: ‘Wij beweren niet dat er geen landen zijn, zoals Engeland en Amerika –en bv. Holland– waar het voor de arbeiders misschien mogeli
  205 kB (32.354 woorden) - 24 jan 2020 10:56
 • ...nd.---de-koningen-van-den-tijd.|VII. De monopolies in het konstitutioneele Engeland. - In Duitschland. - De Koningen van den tijd.]] ...tigd of verbrand was waar men zijn lijk begroef. Dat gebeurt nog, zelfs in Engeland, door de Tsiganen, en de begrafenisplechtigheden der “beschaafden” drag
  295 kB (46.729 woorden) - 26 apr 2022 13:29
 • ...en van Philips van Anjou. We zullen jullie autonomie garanderen, zo hadden Engeland en Oostenrijk de Catalanen beloofd, maar toen de strijdende partijen plotse ...-inmengingsverdrag inzake de Spaanse burgeroorlog zou worden gesteund door Engeland, België, Nederland, Polen, Tsjechoslovakije en de Sovjet- Unie. Maar het z
  342 kB (55.032 woorden) - 31 jan 2020 10:25
 • ...rote mogendheden van dat moment –Duitsland, Italië, Rusland, Frankrijk, Engeland en de VS– betrokken bij een strijd die tot nu toe, veertig jaar nadien, n ...n het gezag. Vrijheid en democratie groeiden niet van onderen op, zoals in Engeland; er was geen sociale revolutie zoals in Frankrijk; geen Hervorming om de bl
  618 kB (96.346 woorden) - 1 feb 2020 20:18
 • ...gs publiceerde diverse kranten het bericht van ''The Sunday Times'' dat in Engeland ontdekt was dat er 70 ton verdorven kangoeroevlees in de bereiding van hamb
  398 kB (64.842 woorden) - 11 feb 2020 16:58
 • * [[#de-chartistenbeweging-in-engeland.|14. De Chartistenbeweging in Engeland.]] ...Zadruga in de Zuid-Slavische landen, de Mark in Germanje, het Folckland in Engeland, de Allmingaer in Skandinavië, de Hamrik en Meenscharen in Friesland, de A
  746 kB (120.406 woorden) - 25 feb 2020 15:58
 • ...Parijs, juli 1830, en de eerste manifestaties van de arbeidersbeweging in Engeland en Frankrijk hadden weliswaar zijn politieke en sociale ideeën beinvloed, ...ceren, was hij vrijgelaten uit de gevangenis van Clairvaux en was hij naar Engeland getrokken, waar hij de volgende dertig jaren zou blijven, tot wanneer de Ru
  346 kB (52.302 woorden) - 9 nov 2021 16:58
 • ...de Duitsche sociaaldemocratische partij en haar vertakkingen in Frankrijk, Engeland en België.<br /> ...chesterleer haar oorsprong vond in een door en door protestantsch land als Engeland. Wij zullen beide soorten afzonderlijk behandelen.
  648 kB (102.100 woorden) - 16 mrt 2020 18:43
 • ...air socialisme. Ook veel Jungen kozen voor het anarchisme. In Frankrijk en Engeland waren allerlei stromingen. De Engelse Socialist League verenigde een tijdla ...rality’. Hij wordt lid van de Socialistische Internationale, komt vanuit Engeland de Parijse Communards te hulp en probeert de gewelddaden tegen de aartsbiss
  560 kB (86.469 woorden) - 3 apr 2020 20:19
 • ...s behoorden tot de fabrikanten, die door de invoering van de stoommachine Engeland tot de grootste industriële mogendheid op aarde hadden gemaakt. Haar moede ...d die eindelijk ook Holland wakker schudde. Later en ook minder fel dan in Engeland, België, Frankrijk en Duitsland voltrok zich hier de overgang naar het mod
  688 kB (113.898 woorden) - 4 apr 2020 12:09
 • ...en. Shelley, een der konsekwentste en meest sympathieke dichterfiguren uit Engeland, was een geestdriftvol strijder voor de vrijheid, de meest volkomen vrijhei ...igd op de gruwelen, die hier plaats vonden. De openbare meening, vooral in Engeland, kwam daartegen in verzet en onder den druk daarvan kregen deze eenvoudige,
  672 kB (107.932 woorden) - 5 apr 2020 11:39
 • ...de pedagogiek heeft vooral Kees Boeke vernieuwing gebracht. Boeke, die in Engeland kennis had gemaakt met de Quakers –een religieus genootschap met idealen ...‘Amalgamated Society of Engineers’ een van de best georganiseerde van Engeland. En wat bewijst dit? Dat de werkstaking niet het geduchte wapen van de arbe
  320 kB (48.086 woorden) - 7 apr 2020 17:03
 • ...goden als er volkeren bestaan, een God van Nederland, van Duitschland, van Engeland, enz. een soort van beschermgod, die dit of dat volk onder zijn bescherming
  463 kB (78.126 woorden) - 8 apr 2020 07:13
 • ...deze wereld door omkoping en bedrog aan haar kant te krijgen, met name in Engeland. […]<br /> ...n, sabelen’ komen voortdurend in hun terminologie voor sinds Bakoenin in Engeland is aangekomen; daardoor zijn ze nog dwazer geworden dan vroeger. Bakoenin z
  898 kB (144.553 woorden) - 11 apr 2020 16:34
 • ...en bokspartijen –zij nemen de vrije uren in beslag der armere standen in Engeland, des Zondags gebeden en preeken –: voortreffelijke middelen tegen “het ...t aantal telegrammen, adressen van adhaesie en brieven uit alle deelen van Engeland voorgelezen. Vele ervan werden met gejubel ontvangen.<br />
  548 kB (89.361 woorden) - 16 apr 2020 09:45
 • ...en gegaan.” (''Niet'' over de vraag, hoe oorlog te verhinderen!) “Heel Engeland vroeg: ‘Waar zijn de kinderen gebleven?’ Ik kon antwoord geven: dat ik
  43 kB (6.583 woorden) - 22 apr 2020 07:45
 • * [[#engeland-en-de-volkenbond.|Engeland en de volkenbond.]] ...igte, '''in naam''' ten bate van Abessinië, in werkelijkheid ten bate van Engeland en van zijn vasal-staten…. Het is daarom, dat nuchter moet worden ingezie
  29 kB (4.609 woorden) - 22 apr 2020 07:53
 • ...atische landen, die alle zijn overweldigd, op Egypte, dat een prooi is van Engeland. Neen, ongewapend of bewapend, het militarisme en imperialisme laten zich s ...langen te verdedigen: de Volkenbond durft niet ingrijpen, uit vrees‚ dat Engeland dan den Bond zal verlaten. En de Bond zwijgt.<br />
  40 kB (6.050 woorden) - 22 apr 2020 07:58
 • ...Door deze godsdienstzwendel is de kerk in de Middeleeuwen in Frankrijk en Engeland in het bezit geweest van een derde van den grond, en is zij nog heden ten d ...boek zijn ook nog enkele volgende citaten aangehaald.</ref> Hannah More in Engeland aanvaardde hongersnood “om de armen te toonen hoezeer ze afhankelijk zijn
  73 kB (11.469 woorden) - 26 apr 2020 10:35
 • ...elling genomen tegen veroveringen, wanneer het hun belangen niet schaadde. Engeland had Japan laten begaan bijvoorbeeld. In de Izwestia begon Radek te schrijve ...veel. Misschien moet de communistische partij nu weer gaan ontdekken, dat Engeland geen vredelievende staat, maar een imperialistische is….
  60 kB (9.162 woorden) - 26 apr 2020 10:39
 • ...rjoeg hij uit Engeland zijn eigen schoonvader, Jacobus II, werd koning van Engeland, onderwierp Ierland en ontstal aan de Iersche bevolking bijna allen grond,
  31 kB (4.665 woorden) - 26 apr 2020 10:43
 • ...chouwd. De naïeve D.H.Lawrence bijvoorbeeld, wiens ''Lady Chatterley'' in Engeland pas in 1960 gevrijwaard werd voor inbeslagneming, is een auteur van lieflij ...id is voor de volken een bezoeking geworden, sinds een eiland van piraten [Engeland, C.] de verbindingen hindert, de culturen van twee continenten [Europa en A
  355 kB (57.282 woorden) - 27 apr 2020 15:42
 • ...an maarschalk Hindenburg als president der “keizerlijke” Republiek. In Engeland zag een arbeidersregeering toe, hoe het aantal werkloozen van 1 tot 3 milli ...it 10.000 millioen gulden, want ze weten, dat ze op oorlog moeten rekenen. Engeland bijv. gaf in 1914 uit voor zijn bewapening 77 millioen pond sterling, en ve
  25 kB (3.623 woorden) - 29 apr 2020 22:04
 • 35 kB (5.476 woorden) - 29 apr 2020 22:08
 • ...eren is: ''misdadig!'' In dat opzicht spreekt de statistiek boekdeelen. In Engeland bleek de gemiddelde ''lengte'' van kinderen van 10 jaar bij de rijken, 14 c ...orlog blijvend ongeveer 7 millioen werkloozen, Noord-Amerika 3-5 millioen, Engeland meer dan een millioen, Nederland gewoonlijk 100.000. De bevolking van Neder
  28 kB (4.293 woorden) - 2 mei 2020 12:00
 • ...n Frankrijk en wij willen er in geestelijk contact mee zijn, zowel als met Engeland of welk ander volk ook. Laten we ons huis openstellen naar álle zijden, da ...iteratuur en vele andere ‘onzedelijke’ dingen ons evenwel uit Holland, Engeland en Duitsland toegevoerd worden. Gij moet bekennen dat hetgeen u het meest v
  64 kB (10.520 woorden) - 12 mei 2020 07:00
 • ...sche troepen in India zouden blijven, zouden zij niet meer de belangen van Engeland hebben te beschermen en die van de britsche burgers die zich dan nog als bu ...soonlijk alles zal doen, opdat India nimmer het fatale voorbeeld volge van Engeland en de andere westersche naties, door zich op wetenschappelijke wijze met ph
  45 kB (7.171 woorden) - 30 apr 2022 18:42
 • ...r verdienen, – hebben op een gegeven moment Marx en Engels niet getracht Engeland tegen Rusland op te zetten? Een dergelijke oorlog is niet meer het konflikt
  31 kB (4.874 woorden) - 1 mei 2022 11:02
 • ...socialistische revoluties in hoog ontwikkelde industriestaten: Frankrijk, Engeland, Duitsland. Voor andere groepen en voor wat wij nu de derde wereld noemen h
  43 kB (6.726 woorden) - 2 jul 2022 11:25